eDamper hälytyskeskus


  • Palopeltien säädin
  • Hälytyskeskuksena tai ohjaavana palopeltikeskuksena
  • Kaksi mallia
  • Palopeltejä voidaan käyttää vyöhykepelteinä
  • Sähköpostihälytykset
  • WebVisu

Tuotekortti

Käyttöohje

Kytkentäkuvat

Palopeltikeskus
Palopeltikeskus